Subvenciones


Resolución axudas oas plans de reestructuración e reconversión da viña en Galicia ano 2017

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios para o ano 2018

Diario Oficial de Galicia do 28 de decembro de 2017. ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Extracto: Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios para o ano 2018

EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Axudas para promocion exterior das empresas galegas (Galica Exporta Empresas)

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DO 21 DE DECEMBRO DE 2017. INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Descargar

Extracto: Axudas para promocion exterior das empresas galegas (Galica Exporta Empresas)

Descargar

Subvencións ás organizacións profesionais agrarias

Diario Oficial de Galicia 4 de decembro de 2017. Consellería do Medio Rural. ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias para actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Descargar

Extracto: Subvencións ás organizacións profesionais agrarias

Diario Oficla de Galicia 4 de decembro de 2017. Consellería do Medio Rural. EXTRACTO da Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias para a realización de actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Descargar

Extracto: Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozo

Diario Oficial de Galicia 31 de marzo de 2017 EXTRACTO da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos

Diario Oficial de Galicia de 31 de marzo de 2017 ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

CONTACTO

Dirección: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SÍGUENOS EN: