Imprimir y PDF

Regulations C.R.D.O.R.S.


Pliego de Condiciones D.O. Ribeira Sacra 2020

Diario Oficial de Galicia do 5 de agosto de 2020 Conselleria do Medio Rural ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida Ribeira Sacra.

Download

Regulations of the Regulatory Council 2009

Orden del 29 de septiembre por la que se aprueba el reglamento de la D.O. Ribeira Sacra y de su Consello Regulador, publicada en el DOGA 02-10-2009.

Download

Prego de condicións da denominación de orixe Ribeira Sacra de 2012

Diario Oficial de Galicia do 9 de agosto de 2012 RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ao prego de condicións da denominación de orixe Ribeira Sacra.

Download

CONTACT

Address: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 Spain

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

FOLLOW US IN: