Imprimir y PDF

Regulations C.R.D.O.R.S.


Pliego de condiciones D.O. Ribeira Sacra

Diario Oficial de Galicia 30 outubro de 2018 (DOG núm. 207) ORDE do 23 de outubro de 2018 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida Ribeira Sacra.

Download

Regulations of the Regulatory Council 2009

Orden del 29 de septiembre por la que se aprueba el reglamento de la D.O. Ribeira Sacra y de su Consello Regulador, publicada en el DOGA 02-10-2009.

Download

Modification of the Regulations of the Regulatory Council 2012

Orden del 1 de febrero de 2012 por la que se modifica el reglamento de la D.O.R.S. y de su Consello Regulador.

Download

Normativa etiquetado 2009

Reglamento CE 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009

Download

Normativa etiquetado 2008

Reglamento CE 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008.

Download

CONTACT

Address: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 Spain

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

FOLLOW US IN: