Imprimir y PDF

Subsidies


Publicación da concesión de axudas aos viticultores da Ribeira Sacra afectados polo pedrazo

Diario Oficial de Galicia de 17.02.2017 RESOLUCI?N do 6 de febreiro de 2017 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de setembro de 2016 pola se establecen as bases reguladoras das axudas aos viticultores da Ribeira Sacra afectados polo pedrazo.

Download

Axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade

Diario Oficial de Galicia do 09.01.2017 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Download

Extracto: Axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroali

Diario Oficial de Galicia de 09.01.2017 EXTRACTO da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014- 2020, e se convocan para o ano 2017.

Download

Extracto: Axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de prod

Diario Oficial de Galicia do 09.01.2017 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Download

Axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario

ORDE do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Download

Axudas para os envestimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 para o exercicio 2017

Diario Oficial de Galicia de 30.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017.

Download

Extracto: Axudas para os envestimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020

Diario Oficial de Galicia de 30.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL EXTRACTO da Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017.

Download

Axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivínicola en mercados de terceros paises para o ano 2017

Diario Oficial de Galicia de 29.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e se convocan para o ano 2017.

Download

Extracto: Axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivínicola en mercados de terceros paises para o ano 2017

Diario Oficial de Galicia de 29.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e se convocan para o ano 2017.

Download

CONTACT

Address: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 Spain

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

FOLLOW US IN: